wrapper

Project

“Clean technologies for sustainable environment – waters, waste, energy for circular economy“ (Clean&Circle) for creation and development of a Centre of Competence

РЕЗУЛТАТИ

Презентации от международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика"

Clean&Circle беше домакин на международна конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика", насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Разгледахте интересните презентации, с които изследователите показаха резултатите от работата си по проекта.

Постери на организациите партньори, представени в рамките на Международната конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика"

Всички партньори бенефициенти по проекта Clean&Circle подготвиха постери, с които да илюстрират постиженията си през периода 2018-2023 година. Постерите бяха изложени в централното фоайе, непосредставено срещу Аулата в Ректората на СУ "Св. Климент Охридски". Материалите послужиха за разпространение на резултатите от проекта и се радваха на засилен интерес както от участниците в конференцията, така и от представители на медиите и други студенти и преподаватели в Софийския университет.

logo-en-gr Project BG05M2OP001-1.002-0019:„Clean technologies for sustainable environment – water, waste, energy for circular economy“, financed by the Operational programme “Science and Education for Smart Growth” 2014-2020, co-financed by the European union through the European structural and investment funds. logo-en-right

About Us

The project duration is from 30 March 2018 to 30 November 2023.
Leading organization is Sofia University "St. Kliment Ohridski"

Clean&Circle aims at building effective infrastructure and research capacity to develop innovations in the circular economy focusing on water, energy and waste management.

Upcoming

University of Forestry offers training, research ...
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet ...
Suspendisse at libero porttitor nisi aliquet ...