wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Събития

Запознайте се с пълната програма на третото издание на Международната научна конференция "VITRIFICATION and GEOPOLIMERIZATION of WASTES for INERTIZING and/or RECYCLING", организирана от центъра за компетентност "Clean&Circle"

Прочети още...

Clean&Circle беше домакин на международна конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика", насочена към представители на научните среди, бизнеса, индустрията, административни структури и други заинтересовани страни, които се занимават с чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика. Разгледахте интересните презентации, с които изследователите показаха резултатите от работата си по проекта.

Прочети още...

Clean&Cirlce продължава да получава поздравления за успешно проведената конференция "Чисти технологии за устойчива околна среда и кръгова икономика". Тези поздравления бяха изпратени от важни институции, които признават значимостта на усилията на Clean&Cirlce в полза на устойчивото развитие.

Прочети още...

По време на тазгодишното издания на Софийския фестивал на науката редица участници представиха свои иновационни разработки. Събитието събра водещи  изследователи от различни области, които споделиха своите новаторски идеи и постижения с публиката. Както всяка година, представителите на ЦК „Clean&Circle” се включиха активно в изложението.

Прочети още...
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...
Clean&Cirlce продължава да получава ...