wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 23 март 2022 г. Центърът за компетентност ‘Clean & Circle’ проведе церемония „първа копка“ на технологичната си сграда, разположена в кампуса в кв. „Лозенец“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, водещ партньор в проекта, в съседство с Физическия факултет, Факултета по математика и информатика и с Факултета по химия и фармация, както и още два Центъра за компетентност.

„Този проект има възможност да се превърне в пример за това каква може да бъде ползата от обединяването на науката с необходимостите на бизнеса и обществото.“ – отбеляза в речта си ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков.

В Центъра за компетентност над 100 изследователи и млади учени вече разработват технологии с готовност за тяхното реално приложение. С поглед именно към тях се обърна в словото си заместник-министърът на образованието и науката – академик Константин Хаджииванов: „Поколението след нас ще се развива в условия, които са на европейско ниво“.

Символичната първа копка направиха заместник-министърът на образованието и науката – академик Константин Хаджииванов, ректорът на СУ „Св. Климент Охридски“ – проф. дфн Анастас Герджиков и координаторът на проекта – проф. дбн Яна Топалова и кметът на Район „Лозенец“ – д-р Константин Павлов.

„Символичната първа копка на сградата за нас означава преди всичко отреждане на специално място на чистите технологии в дневния ред на нашата страна. Тази сграда с научната си инфраструктура, специалистите, които са вече част от Центъра по компетентност ‘Clean&Circle’ и технологиите, върху които работим, са нашата вяра и убеденост в по-доброто бъдеще на фона на трудните времена, в които се осъществява проектът и в които се намираме в момента. Това е вярата, че с професионализъм, воля и устойчивост ще направим живота на хората, икономиката и околната среда по-добри.“ – каза координаторът на проекта проф. дбн Яна Топалова.

Сред гостите на събитието бяха ректорите на партньорските университети (Лесотехническия университет и Университета по архитектура строителство и геодезия), директорите на партньорските институти на БАН, деканите на природонаучните факултети на СУ, както и представители на бизнес партньорите в проекта в лицето на г-н Васил Тренев – директор на „Софийска вода“ АД, част от Veolia, г-жа Невена Лазарова – зам.-директор на Столичното предприятие за третиране на отпадъци и представители на ОП „Наука и образование“.

Проектът на бъдещата сграда е реализиран от архитектурно студио „Амфион“, изпълнител е фирма „Строител“, а надзорът ще упражнява „ВМЛ Консулт“

Изграждането на сградата е част от проекта „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, договор за безвъзмездно финансиране BG05M2OP001-1.002-0019. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...