wrapper

Международна конференция

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип за управление

prof.Topalova

проф. дбн д-р Яна Топалова, координатор на проекта

Доктор по микробиология и доктор на биологическите науки по биологичен контрол и управление на водите. Един от основателите на направлението „Екологична биотехнология“ и „Биотехнология на пречиствателните процеси“ в СУ

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
doc.Schneider

доц. д-р Ирина Шнайдер, оперативен мениджър

Доцент по Екологична биотехнология към Катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“, Доктор по Хидробиология (Биологично водопречистване).

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Zasheva

Полина Зашева, главен счетоводител

Експерт в областта на счетоводството и финансовото управление и контрол с опит в изпълнението на проекти с Европейско финансиране.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
prof.Topalova

ас. д-р Йордан Карапенчев, експерт публичност и връзки с обществеността

Доктор по "Обществени комуникации и информационни науки" във Факултета по журналистика и масова комуникация към СУ "Св. Климент Охридски". Има над 10 години опит в сферата на връзките с обществеността, а от 2022 е преподавател в катедра "Комуникации, връзки с обществеността и реклама". Член на Българското дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Съюза на учените в България (СУБ).

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
i.ivanov

Иван Иванов, юрист - експерт обществени поръчки

Опит в изпълнението на проекти с Национално и Европейско финансиране

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

инж. Недялка Тонева-Козарова, експерт инвестиционна дейност

Строителен инженер – конструктор. Оценител на недвижими имоти и оценител на машини и съоръжения. Добри познания в областта на законодателството по отношение на обществените поръчки, управлението на средства от европейските структурни и инвестиционни фондове и в оценка на проекти кандидатстващи за финансиране от оперативните програми.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
diana.angelova

Диана Ангелова-Найденова, експерт инвестиционна дейност

Специалист обществени поръчки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Александър Паунов, асистент на проекта

 

 

Обновено на 23.10.2022г.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

На 4 юни за 15-а поредна година „Мениджър“ ...
Запознайте се с пълната програма на третото ...
Clean&Circle беше домакин на международна ...