wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

Екип за управление

prof.Topalova

Проф. дбн д-р Яна Топалова, координатор на проекта

Доктор по микробиология и доктор на биологическите науки по биологичен контрол и управление на водите. Един от основателите на направлението „Екологична биотехнология“ и „Биотехнология на пречиствателните процеси“ в СУ

  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
doc.Schneider

Доц. д-р Ирина Шнайдер, оперативен мениджър

Доцент по Екологична биотехнология към Катедра „Обща и приложна хидробиология“ на Биологически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“, Доктор по Хидробиология (Биологично водопречистване).

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
Zasheva

Полина Зашева, главен счетоводител

Експерт в областта на счетоводството и финансовото управление и контрол с опит в изпълнението на проекти с Европейско финансиране.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

DSC_7586.JPG

Албена Варсано, експерт публичност и връзки с обществеността

7 години опит в областта на комуникациите. Последните 12 години участва в редица международни научни проекти като фасилитатор и младши научен сътрудник. Докторант е в СУ “Св. Климент Охридски” с тема, засягаща изграждането на екологично съзнание в литературата и работата с деца.

 albena.k.popova@gmail.com 
i.ivanov

Иван Иванов, юрист - експерт обществени поръчки

Опит в изпълнението на проекти с Национално и Европейско финансиране

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
diana.angelova

Диана Ангелова-Найденова, експерт инвестиционна дейност

Специалист обществени поръчки в Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.  Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
marieta.mladenova

Мариета Младенова, асистент на проекта

Биолог в Катедра „Обща и приложна хидробиология”, Биологически факултет при СУ „Св. Кл. Охридски“, Доктор по Хидробиология.

 Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Мария Димитрова Бояджийска, експерт мониторинг и контрол

Магистър по биология, специалност “Хидробиология и опазване на водите”, Магистър по бизнес администрация, специалност “Финанси”. Експерт с над 15 години опит в управление, мониторинг и контрол на европейски проекти в областта на околната среда, както и управление на договори за финансиране от международни финансови институции.

Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.
logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

You are cordially invited to participate in the ...
На 7-и юни Центърът за компетентност „Clean & ...
Центърът по компетентност “Clean&Circle” ...