wrapper

Проект

Чисти технологии за устойчива околна среда - води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ за изграждане и развитие на Център за компетентност

На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“ (Clean&Circle) за изграждане и развитие на Център за компетентност проведе първата си научна среща. Домакин беше Университетът по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), партньор по проекта. Целта на събитието беше консолидиране на изследователските екипи и преглед на изпълнените и предстоящите научни задачи.

На събитието присъстваха 70 представители на бенефициентите и на асоциираните партньори, както и представители на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

Форумът беше открит с приветствие на координатора на Clean&Circle проф. Яна Топалова, от Биологическия факултет на СУ, която изрази радостта си от това, че въпреки срещаните административни трудности в осъществяването на проекта, научната общност показва готовност за посрещане на предизвикателствата. Тя изтъкна подкрепата от страна на Управляващия орган на Оперативната програма за преодоляване на трудностите.

Срещата протече в две сесии – представителна и работна. В първата сесия водещите изследователи по партньори представиха екипите си, основните области, в които работят и дейностите си по проекта. Във втората сесия участниците се разделиха по групи според работните пакети по проекта, за да уточнят конкретни организационни мерки и да планират предстоящите си задачи.

1-2

1-3

Асоциираните партньори демонстрираха за пореден път силната си подкрепа за проекта с присъствието на свои екипи. Галина Симеонова от Дирекция „Управление на отпадъците“ на Столична община изрази готовност не само за прилагане на резултатите от проекта, но и за предоставяне на информация за текущи проблеми и казуси, както и на възможности за реализиране на пилотни решения. „Научните изследвания трябва да се прилагат по-бързо в практиката, за да се видят реалните резултати от тях“, заяви госпожа Симеонова.

„За „Софийска вода АД“ това е един стратегически проект“, каза Станислав Станев, директор на дирекция „Експлоатация и поддръжка“ в компанията. „Днес видяхме нови теми, по които нямаме търпение да си сътрудничим“, подчерта той.

Енергийна Агенция - Пловдив и Университета Модена – Италия също потвърдиха своята готовност за сътрудничество.

Това беше първата от поредицата научни срещи, предвидени по проекта. Тя премина при отлична организация, създадена от домакините от УАСГ и създаде необходимите предпоставки за успешно изпълнение на предстоящите научно-приложни дейности.

logo-bg Проект BG05M2OP001-1.002-0019:„Чисти технологии за устойчива околна среда – води, отпадъци, енергия за кръгова икономика“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. logo-bg-right

За нас

Срокът за изпълнение на проекта е: 30 март 2018 г. - 30 ноември 2023 г.

Водеща организация е Софийският университет "Св. Климент Охридски“.

Цел на проектае изграждане на ефективна инфраструктура и научноизследователски капацитет за развитие на иновации в кръговата икономика с фокус върху води, енергия и управление на отпадъци 

Предстоящо

Ценим водата! Valuing Water е темата на ООН за ...
Kонкурс за млади учени, докторанти и студенти на ...
На 4 декември 2018 г. проект „Чисти технологии за ...